Backend Engineer (Go / Node.js / Scala / Php) (Location : Kaoshiuang or Taipei)

Lưu
Công việc được cập nhật 5 ngày

Mô tả công việc

# Responsibilities

■ Analyze user stories and design the architecture of micro-services.
■ Design technical specification and define RESTful API to meet business requirements.
■ Define and implement feature test cases to proof quality of deliverables.
■ Co-work with frontend/backend engineers to build up a worldwide content platform.
■ Rapidly iterate and release product to react the change of business.
■ Build up the automation process of software development life cycle to integrate development, testing, deployment with automated way.
■ Implementation of security and data protection.
■ Building reusable code and libraries.
■ Optimization of the service for performance and scalability.

Yêu cầu

# Qualification

■ 1+ years experience in a professional programming position.
■ Familiarity with micro-services architecture and server side technologies.
■ Experience in software development and coding in various languages. (Golang/Nodejs/Scala/Php)
■ Experience working with SQL/NoSQL/Document databases. (e.g. MySql, Postgres, Mongo, Dynamo)
■ Ability to work independently and as part of a team.

Interview process

雙階段面試,目前皆採遠端視訊方式進行面談。

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
1 years of experience required
700,000 ~ 1,500,000 TWD / year
Làm việc từ xa tùy chọn
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
2
60K ~ 75K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
55K ~ 70K TWD / month
Logo of VIVERSE 宏願數位股份有限公司.

Về chúng tôi

VIVERSE 是讓人身歷其境且擁有無限新體驗的元宇宙 (Metaverse) 生態系,打破空間和裝置藩籬,緊密連結個人與社群,讓每個人都享有打造專屬 VIVERSE 元宇宙的權利;讓擁有不同生活方式的人們,皆能聚集於一個開放且易於進入的全新虛擬空間,更沒有個人交易和資料安全疑慮。

VIVERSE 與全球數以千計的內容開發者合作構建 VIVERSE 生態系,促進開放標準的共享資源和社區,打造一條通向治理、經濟、隱私和安全的透明途徑,提供前所未有的產業創新革命。

VIVERSE 歡迎你的加入!


Nhóm

Avatar of the user.
Avatar of the user.
Director of Engineering
Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
HR

Việc làm

Contract
Sơ cấp
1
200 ~ 300 TWD / hour
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
750K ~ 1.5M TWD / year
Lưu

Internship
Thực tập
1
200 ~ 200 TWD / hour
Lưu

Công việc tương tự

Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
40K ~ 80K TWD / month

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.
CakeResume Job Search
Find Your Dream Job
View Job Search App on App StoreView Job Search App on Google Play