Applications for this position are currently paused

大潤發支援辦公室 - 開發處 土地開發助理 / 門店開發助理

Lưu
Công việc được cập nhật 5 tháng
Nhà tuyển dụng hoạt động khoảng 9 giờ trước

Mô tả công việc

1.行政工作:相關執照申請、合約管理、其他文書處理
2.分析報告:學習市場情報蒐集與分析
3.開發新專案:學習及協助專案開發與執行

Yêu cầu

-歡迎應屆畢業生(地政、建築、都市規劃相關科系者尤佳)
-熟悉Word、Excel、PPT
-具良好的溝通能力,敢於對外溝通不怕生
-具有汽車駕照加分

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
No requirement for relevant working experience
32,000 ~ 36,800 TWD / month
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 大潤發.

Về chúng tôi

台灣零售量販領導品牌

成立於1996年,在台深耕超過20年。

2009年,台灣大潤發開始提供網路購物服務。

2018年,大潤發新型態商店Life Store生活店全新開幕。

2021年,大潤發鮮食集開幕。

從平鎮的第一家分店

到如今拓展至全台的20家分店、1家鮮食集

從實體銷售通路到線上販售渠道

從購物體驗延伸至生活體驗

賣場中,寬闊的走道、明亮的環境、豐富的商品

我們相信,與團隊一起開心工作即能感受大快樂!

我們相信,將人才適才適性發展即能展現大成就!

我們相信,讓職涯擁有無限可能即能迎接大未來!

我們是大潤發,我們服務顧客也服務同仁

一起彼此支持、一起開心工作、一起迎接成功


Nhóm

Avatar of the user.
CakeResume 夥伴
Avatar of the user.
招募專員
Avatar of the user.
招募專員
Avatar of the user.
職涯發展專員
Avatar of the user.
招募職涯發展暨訓練中心經理
Avatar of the user.
中和店 人資課長

Việc làm

Full-time
Trung cấp
5
46K ~ 70K TWD / month
Lưu

Full-time
Trung cấp
2
36.9K ~ 40K TWD / month
Lưu

Lưu