Công ty giáo dục và đào tạo IMAP cover image
Logo of Công ty giáo dục và đào tạo IMAP.
Logo of Công ty giáo dục và đào tạo IMAP.
Công ty giáo dục và đào tạo IMAP
Logo of Công ty giáo dục và đào tạo IMAP.
Công ty giáo dục và đào tạo IMAP
Logo of Công ty giáo dục và đào tạo IMAP.
Công ty giáo dục và đào tạo IMAP
Jobs
The employer was active 3 months ago
Mô tả công việc - Giảng dạy các khóa Luyện Thi IELTS; Tiếng Anh Giao tiếp; TOEIC, KID của hệ thống - Giảng dạy các dự án lớn chuẩn đầu ra TOEIC, IELTS cho các Tổng công ty, Tập đoàn Việt Nam là khá...
Mô tả công việc - Giảng dạy các khóa Luyện Thi IELTS; Tiếng Anh Giao tiếp; TOEIC, KID của hệ thống - Giảng dạy các dự án lớn chuẩn đầu ra TOEIC, IELTS cho các Tổng công ty, Tập đoàn Việt Nam là khá...
Việt Nam
15 ~ 45 VND / month
No requirement for relevant working experience
Managing staff numbers: not specified