Công việc được cập nhật 3 tháng
Nhà tuyển dụng hoạt động 20 ngày trước

Mô tả công việc

投資經理,將以認同識富核心理念為出發,理解和認同價值投資的思維,找尋合適並具潛力的早期優質團隊。你將會參與在投資前的各項篩選階段或投資後的管理階段,並提供最適切的資源串接與服務。

擔任 投資經理 將會負責
1.透過產業趨勢研究,找尋適合投資賽道,並發掘具發展潛力的優質早期團隊
2.針對潛力團隊進行投資評估分析,並提具投資評估建議,作為內部投資判斷。
3.不定時關注投資團隊商業發展階段,並於過程提供資源協助。
4.參與公司投資相關課程與活動
5.針對團隊接觸歷程,進行系統登錄與維護,保存追蹤軌跡。

Yêu cầu

我們期待您具備以下能力:
1. 有一級市場(Primary Market)投資獨立運作的經驗。
2. 熟悉各新新創商業模式並可提供新創有效的商業見解
3. 具備以下一項以上的相關產業經驗:智慧製造、電商、科技、區塊鏈、生活消費。
4. 具備8年以上公司運營、生產管理等相關經驗

1
8 years of experience required
60,000 ~ 100,000 TWD / month
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
700K ~ 1.2M TWD / year
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 60K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
70K ~ 90K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 120K TWD / month
Logo of 識富社會企業股份有限公司.

Về chúng tôi

識富社會企業秉持著『協助他人成功的同時,也創造自己的成功』。透過『WorkFace』、『識富天使會』、『識富新創加速計畫』、『識富學院』的社群平台模式,進行資源串連、學習交流、相互支持,以成就他人也豐盛自己,致力於打造正向循環的商業生態系。

我們理解,創業初始的艱辛;

藉由與創業團隊交流,了解商業模型及發展規劃,並於上百位會員及天使投資人中協助媒合,提供具發展潛力的團隊早期資金投資、商業輔導與資源交流等,協助創業團隊朝商業目標推進茁壯。

我們理解,產業變化的速度;

透過主題式活動設計與企業參訪,邀請各產業創業家與業界專家、專業經理人們,快速掌握最新產業型態與趨勢,創造互相扶持,共同成長的正向循環環境。

我們理解,知識學習的重要;

不定時透過電子報與課程安排,從投資系列課程,到創業者經驗分享、主題式社團經營、新產業資訊分享等,創造相互學習,交流的機會。

我們深知,精神落實與夢想的實踐,需要團隊共同打造。

我們明白,打造正向循環商業生態系,需要透過事件開展、發生、行動、堆疊,而這條路並不容易。

我們希望,找到對於理念認同、願意一起參與投入,不懼艱辛,不怕失敗,虛心,勇於嘗試,正向積極的你加入識富團隊。


Nhóm

Avatar of the user.
營運管理資深專員
Avatar of the user.
聯合創始人暨執行長
Avatar of the user.
成長教練

Việc làm

Full-time
Trợ lý
1
35K ~ 45K TWD / month
Lưu